Aanbod
De nieuwe generatie Benning DUSPOL

De nieuwe generatie Benning DUSPOL –spanningstesters, veilige spanningstest tot 1.000V

De internationale spanningstester norm IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401):2011 verhoogt de veiligheid bij het werken onder spanning

Uw werk als vakman vereist veilig testen. Daarom moet u aan uw veiligheid geen concessies doen!

Spanningstesters die worden toegepast bij elektrische installaties tot 1.000, moeten voldoen aan de norm IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401):2011.

De norm garandeert internationaal uniforme keurcriteria, die de productveiligheid op het hoogste niveau waarborgen.

Alle Benning DUSPOL spanningstesters bezitten een direct indicatiesysteem zonder belasting van de testlocatie. Indien noodzakelijk kan lastinschakeling met behulp van de drukknoppen ingeschakeld worden, deze onderdrukt inductieve en capacitieve “blindspanningen”. Hiermee kan het onderscheid tussen energierijke en energiearme stroomkringen duidelijk worden waargenomen.

Een inschakelbare trilmotor, waarvan de trilsterkte proportioneel met de aangesloten spanningshoogte toeneemt, is een extra indicatie van de aanwezige testspanning.

De Benning DUSPOL spanningstester onderstreept nog nadrukkelijker de deskundigheid van BENNING op het gebied van test- meet en veiligheidstechniek. Met de Benning DUSPOL spanningstesters heeft u een veilig en innovatief product dat door een onafhankelijke test- en certificeringinstituut is getest en goedgekeurd.

De nieuwe generatie BENNING DUSPOL spanningstesters overtreft de eisen van de norm met betrekking tot de behuizing – (IP65) en overspanningbeveiliging (CAT IV 600 V).

Het nominale spanningsbereik werd tot minstens 1.000 V AC/DC verhoogd, om de gestegen systeemspanningen van de industrie, van de fotovoltaïsche en windkrachtinstallaties en van de hybride voertuigtechniek veilig te kunnen testen.

BENNING DUSPOL testers een begrip in de markt

Veilige norm- en praktijkgerichte spanningstesters ontwikkelen, behoort al vele jaren tot de Benning filosofie. Het merkproduct DUSPOL is door een reeks internationale patenten beschermd en wereldwijd een begrip, dat staat voor veilige en kwalitatief hoogwaardige spanningstesters.

Veelvuldig bewezen DUSPOL veiligheidskenmerken, zoals de slagvaste en spatwaterdichte behuizing, zodat alle DUSPOL spanningstesters zowel binnen als buiten mogen worden gebruikt en praktijkgerichte toegevoegde functies vergemakkelijken uw dagelijkse werk.

Productveiligheid door het VDE/GS keurmerk

Uw werk als vakman vereist veilig testen. Daarom kunt u met betrekking tot veiligheid geen compromissen aangaan.

De veiligheid van een spanningstester is afhankelijk van de mate waarin de geldende normen worden nageleefd. Voor Benning is het vanzelfsprekend, al direct vanaf de productontwikkeling via de materiaalkeuze tot en met de eindcontrole en documentatie, dat alle normen consequent worden nageleefd, om u de hoogst mogelijke productzekerheid te garanderen. Niet voor alle fabrikanten is dit een vanzelfsprekendheid. Daarom is het uiterst belangrijk er op te letten dat u alleen spanningstesters met keurmerk gebruikt.

Het voorzien van producten met het keurmerk is alleen aan de fabrikanten toegestaan, die constante productkwaliteit garanderen en waarvan de producten voldoen aan de gestelde normen. Het keurmerk wordt door het onafhankelijke VDE test- en certificeringinstituut alleen verleend, wanneer het product alle elektrische, mechanische en thermische tests volgens de geldende normen doorstaat. Bovendien zorgen gecertificeerde productiecontroles en regelmatige procesbewakingen door het VDE test- en certificeringinstituut voor het consequent naleven van de normen van productveiligheid. Dit sluit ieder veiligheidsrisico uit. Daarom is elke Benning DUSPOL spanningstester van het VDE / GS keurmerk voorzien. Dat schept vertrouwen bij elke gebruiker, zowel in de elektrotechniek als in de industrie.

De globalisering van markten leidt tot een internationale normering voor spanningstesters

De nieuwe internationale norm IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401), ‘tweepolige spanningstesters voor laagvolt spanningsnet’ vervangt alle huidige nationale normen. De internationale norm geeft en garandeert wereldwijd uniforme keurcriteria, die de productveiligheid op het hoogste niveau waarborgt.

Benning ondersteunt het internationaal eenduidige hoge veiligheidsbegrip en heeft door haar tientallenjaren ervaring en door het hoge kwaliteits- en veiligheidsbesef, aan het tot stand komen van de internationale norm voor spanningstesters bijgedragen.

DUSPOL spanningstesters van een nieuwe dimensie

Door de consequente doorvoering van de uit de nieuwe internationale norm voortvloeiende veiligheidstechnische eisen, door de inbreng van de praktische ideeën van onze klanten en door kennis en ervaring van onze medewerkers, ontstond een nieuwe dimensie.

De nieuwe Benning Duspol spanningstesters familie bestaat uit de Duspol Analog, Duspol Expert, Duspol Digital en de Profipol. Benning zet met de nieuwe Duspol spanningstesters met betrekking tot veiligheid, functionaliteit en design wereldwijd nieuwe progressieve maatstaven.

Geen foutmetingen
Twee membraan druktoetsen voor lastinschakeling

Door bediening van de twee membraan druktoetsen kunt u het meetpunt met een teststroom belasten, om een storende inductieve en capacitieve spanningen te onderdrukken. De lastinschakeling vermindert de interne weerstand van de spanningstester zover, dat de spanningsstatus ‘spanning voorhanden’ of ‘spanning niet voorhanden’ duidelijk en volkomen eenduidig wordt aangegeven.

Trilalarm
De veilige spanningsherkenning van de toekomst

Bij de testers Duspol Analog, Duspol Expert en Duspol Digital wordt door bediening van de twee membraan druktoetsen naast de lastinschakeling een trilmotor ingeschakeld, waarvan de trilsterkte proportioneel met de aangesloten spanningshoogte toeneemt. Het door vakmensen in de hele wereld gewaardeerde en veelvuldig bewezen draaispoel trileffect van de Duspol komt als nieuwe technologie in de nieuwe Duspol spanningstesters generatie als trilmotor terug.
Met deze unieke en absoluut veilige spanningsherkenning via een trilalarm bieden wij u maximale veiligheid. Daarmee blijft de Duspol datgene, waarvan vakmensen overtuigd zijn: de wereldwijd veiligste spanningstester.

DUSPOL, het merkteken dat u vertrouwen geeft
Uw persoonlijke innovatieve voorsprong

De nieuwe Duspol spanningstesters generatie benadrukt de Benning ervaring in test, meet en veiligheidstechniek.
Met een Duspol spanningstester verkrijgt u een innovatief product, dat u altijd veiligheid garandeert.